Herroepingsrecht 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 2. het product niet is gebruikt.
 3. het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast.
 4. de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 5. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  1. op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  2. zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
  3. zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
  4. zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 6. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@schaapmaatje.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Schaapmaatje, www.schaapmaatje.nl, kan worden gedownload.
 7. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Schaapmaatje, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 
 8. De kosten voor retourneren komen in rekening van u.

  Klik hier voor het retourneerformulier.